Prinsessa på utställning i Sofiero slottspark / Princess on show in Sofiero castle park

Söndagens utställning ägde rum i Sofiero slottspark, vilket passade mig – prinsessan Eria – alldeles utmärkt. Resultatet blev BIR och kritiken för dagen kan ni läsa här. Om jag tagit på mig prinsesskrona kunde jag kanske blivit BIS ?!! Då jobbet i ringen var färdigt tog matte och jag en promenad och utforskade slottsträdgården, ett riktigt härligt ställe med fina blommor, träd, små bäckar och dammar – ett perfekt ställe för en prins och prinsessa!

Sunday’s show took place in Sofiero castle park, which suited me – Princess Eria – perfectly. The result was BOB and my criticism this day can be read here. If I have had a princess crown, I could perhaps become  BIS ?!! When the job in the ring was finished, mum and I took a walk and explored the castle garden, a really great place with lovely flowers, trees, small streams and ponds – a perfect place for a prince and princess!

birtjejpåsofiero

sofieroslott

växandeväggslottsträdgård