Love is in the air…

Jag är generad, förvirrad, lycklig och olycklig – jag har fått mejl från en beundrare, det är från Paul der Spinone – PRINS PAUL!!! Det är inte ett helt vanligt mejl, det är ett kärleksmejl, ett frieri!!!

I’m embarrassed, confused, happy and unhappy – I have received email from an admirer, it is by Paul der Spinone – PRINCE PAUL! It is not an ordinary e-mail, it is a love email, a marriage proposal!

Here is Paul´s e-mail to me;

”Dear Molly,
when I saw your photo for the first time, I immediately fell in love
with you!
Today I want to propose marriage to you officially. I hope very much
that you are not already engaged to someone!
I like your homepage very much and I hope, that we will meet someday.
 
Give my regards to your family.
 
Sincerely yours, Paul”
 

And here is mine to Paul;

”Dear Paul,
Thank you so much for e-mailing me, I feel so honored and happy! You see, since I was a little girl, you have been my idol, and now this – a marriage proposal!
Of course, I have had many admirers who asked for my paw, but I have never met the right one…no one is like you prince Paul. I think I am slightly in love, and YES I would love to be your wife! Mum says I’m too young to marry me and that we live too far apart, but I do not want to listen to her now, I am in love….
 
Your princessRött hjärta
Eria/Molly
 
Send the best regards to your family!”

prinslängtanHur kan vi träffas jag och Paul, och när? Han bor ju typ 1000 km härifrån…måste övertala matte på något sätt att vi ska åka dit…snart…Rött hjärta

How can we meet, me and Paul, and when? He lives like 1000 km away … must convince mom in some way that we should go there…soon …Rött hjärta

Viltspårkurs/Tracking course

Flisa och hennes tvåbening, matte och jag har gått en viltspårskurs för nybörjare. Först fick vi prova ett plättlätt rakt spår, jag skyndade mig allt jag kunde för att hitta klöven och matte hängde som en trasa i andra ändan av linan ;). Jag trodde nämligen att så fort jag hittat den så skulle Flisa och jag få lattja lite…men nej, idag skulle vi tydligen jobba! När alla andra hundar låg och vilade och två-beningarna bara babblade bla, bla, bla, så sjöng jag en hel del för Flisa, hade INGEN lust att softa idag…! Nästa spår vi fick jobba med skulle vara LITE svårare, något längre och med med en vinkel. MIN matte krånglade ju självklart till det. Hon valde jordens krångligaste och snårigaste väg över träd och rotvältor, över en liten bäck och dessutom tappade hon två snitslar halvvägs och gick bredbent tillbaka (för att inte gå i blodet!) och hämtade dem…snacka om snurrig, man får ju vara glad att hon i alla fall hittade tillbaka till bilen, PUH! Men jag och min duktiga stora nos klarade även detta spår galant och hittade den smaskiga klöven 🙂 Och Flisa, den goa 14-åringen, skuttade runt i skogen som värsta tonåringen och gjorde ett superjobb! Summering av dagen: Nosjobb är urkul, väntan emellan utan att få lattja med Flisa är urtrist!

Flisa and her two-legging, mom and I have been on tracking course (useful in finding wounded wild animals) for beginners. First we tried a easy straight track, this was a piece of cake for me, I hurried all I could to find the hoof and mom hung like a rag on the other end of the line ;). I thought that as soon as I have found the hoof, Flisa and I could have a playtime…but no, today we would obviously work! When all the other dogs were resting and the two-leggings just babbling bla, bla, bla, I ”sang” a lot for Flisa, I dit NOT feel for chilling this day…! The next track we got to work with would be a bit harder, longer and with an angle. MY mom did my track EXTRA hard when she added the track of stocks, a stream and dropped the marker bands, etc. I am glad that she at least found the way back to the car, POOH! But I and my talented, big nose was even able to follow the track gallantly and found the yummy hoof 🙂 And Flisa, the lovely 14-year-old, jumping around in the woods as a teenager and did a super job! Summary of the day: Nose job is super fun, waiting is super boring!

bambibenet